Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo