Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti