Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij