Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi