Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje