Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče