Prisluhnemo občankam in občanom


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ustvarjamo mesto priložnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja