Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja