Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče