Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje