Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi