Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom