Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Skrbimo za čisto okolje