Prizadevamo si za sožitje generacij


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče