Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi