Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja