Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče