Ustvarjamo mesto priložnosti


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Živimo urbano v sožitju z naravo


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja