Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Smo ugledno športno središče


Skrbimo za čisto okolje


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo