Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo