Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prisluhnemo občankam in občanom


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Smo ugledno športno središče


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ustvarjamo mesto priložnosti