Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Krajevne skupnosti Domžale

 • KS Dob

  V Sloveniji je kar nekaj krajev in naselij z imenom Dob. Vendar naš Dob, Dob pri Domžalah, je samo eden, edini in ga imamo zelo radi.

  več
 • KS Dragomelj Pšata

  Prvi pisni viri iz leta 1312 omenjajo dvor v vasi Dragomelj in Šentpavel v letu 1374.

  več
 • KS Homec Nožice

  Vas Homec je dobila ime po značilnem holmu ali homcu, ki se svojo storžasto obliko in prijazno cerkvijo na vrhu iznad ravnine ob Kamniški Bistrici dviga...

  več
 • KS Ihan

  Ihan je naselje na levem bregu Kamniške Bistrice v Občini Domžale. Ihan je razpotegnjeno naselje ob lokalni cesti Domžale - Dol pri Ljubljani. V Ihanu...

  več
 • KS Jarše Rodica

  Skozi zgodovino so bile Zgornje Jarše (takrat občina Jarše) industrijsko najmočnejše največje naselje na Domžalskem, vse dokler niso zgradili železnice.

  več
 • KS Krtina

  Krtina leži približno 5km vzhodno od Domžal. Je del Kamniško-bistriške ravni, južno in vzhodno pa ravnica postopoma prehaja v vzhodno predalpsko...

  več
 • KS Preserje

  Preserje pri Radomljah so suburbanizirano naselje v Občini Domžale. Ležijo na desnem bregu Kamniške Bistrice ob cesti Radomlje - Mengeš in ob železniški...

  več
 • KS Radomlje

  Radomlje so eno izmed živahnih bivalnih, obrtnih ter trgovsko-poslovnih naselij na ravnini med Domžalami in Kamnikom oz. vzhodnem delu Mengeškega polja....

  več
 • KS Rova

  Rova poleg istoimenskega naselja zavzema še vasi Dolenje, Kolovec, Zagorico, Žiče in zaselek Jasen.

  več
 • KS Simona Jenka

  Krajevna skupnost Simona Jenka Domžale je mestna krajevna skupnost v pretežno južnem ravninskem delu Domžal, najjužnejši del je naselje Šentpavel...

  več
 • KS Slavka Šlandra

  Krajevna skupnost Slavko Šlander je največja KS v Domžalah in zajema ožji center Domžal z delom Rodice in z zaselki Zaboršt, Prelog in področjem...

  več
 • KS Toma Brejca Vir

  Že samo ime Vir je nastalo ali od izvirov, ko je voda na prodnatem svetu privrela na dan ali od vode, ki je tekla po neurejenih rokavih struge Kamniške...

  več
 • KS Venclja Perka

  Krajevna skupnost Venclja Perka Domžale sega iz centra Domžal, vključno z SPB 1 do meje s trzinsko občino.

  več