Prisluhnemo občankam in občanom


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Osnovni podatkiSedež:

Ihan, Breznikova cesta 76, 1230 Domžale (Gasilski dom Ihan)

Predsednik: 
Branko Sojer, Lipova ulica 11, Ihan

Tajnica:

Saša Horvat

Uradne ure:
vsak prvi  četrtek v mesecu od 18. do 19.ure (razen v juliju in avgustu, ko uradnih ur ni)