Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Člani sveta

Člani sveta KS:

Lucija Šarc, predsednica
Matjaž Sporiš, podpredsednik
Marta Trček, članica
Marjeta Rode, članica
Matjaž Zajc, član
Blaž Burnik, član
Stanislav Skrbinšek, član