Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Ustvarjamo mesto priložnosti


Vabilo

KRAJEVNA SKUPNOST
HOMEC – NOŽICE

Homec, Bolkova ulica 46
1235 Radomlje

Številka: 20/2023
Datum:14.02.2024


VABILO

Vabim vas na 6. redno sejo sveta Krajevne skupnosti Homec-Nožice. Seja bo v sredo, 20.02. 2024, ob 19.00 uri v sejni sobi gasilskega doma Homec.Predlagani dnevni red:
 
    1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje,
    2. Inventura
    3. Rebalans proračuna
    4. Zaključni račun
    5. Izdaja decemberskega glasila Vaščan
    6. Čistilna akcija
    7. Sanacija po poplavah in protipoplavni ukrepi
    8. Participaticni proračun Občine Domžale
    9. Obravnava prošenj,  vlog in pobud
  10. RaznoProsim, da morebitno odsotnost sporočite 3 dni pred sejo.


S spoštovanjem


Predsednica sveta KS Homec-Nožice
Lucija Šarc