Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Zapisniki KS