Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Prizadevamo si za sožitje generacij


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Smo ugledno športno središče


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Prisluhnemo občankam in občanom


Ustvarjamo mesto priložnosti


O krajuKrajevno skupnost Dragomelj-Pšata sestavljata naselji Dragomelj in Pšata, leži na obrobju ljubljanske kotline, na meji z gorenjsko regijo. Na severu KS meji na mesto Domžale in vas Šentpavel. Na vzhodu meji na vasi Mala Loka, Bišče in Beričevo. Na zahodu meji z vasjo Podgorica.

Prvi pisni viri iz leta 1312 omenjajo dvor v vasi Dragomelj in Šentpavel v letu 1374. Prvi znani pisni vir vasi Pšata datira v leto 1302. Arheološke najdbe pričajo o poseljenosti našega kraja že v mlajši kameni dobi, starejši bronasti, rimski kot srednjeveški, večinoma najdene ob gradnji avtoceste.

O zgodovina kraja govori tudi Valvazor in sicer o dveh gradovih na Pšati in v Dragomlju ter dvoru v Dragomlju.

Skozi rodovitni nižinski svet KS tečeta dva potoka, Pšata in Gobovšek. V kraju je bilo že od nekdaj razvito kmetijstvo, ribogojništvo, slamnikarstvo, mlinarska obrt, usnjarska obrt, gostinska storitev, v novejšem času pa predvsem samostojno podjetništvo, servisna dejavnost, trgovina in različne obrti.

Sedaj med vasema Dragomelj in Pšata poteka avto cesta Ljubljana – Maribor, ki povezuje sever države z jugom in omogoča prihod na delo tisočem zaposlenim v mestnem središču Ljubljana in okolici.