Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Smo ugledno športno središče


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Osnovni podatki

Sedež:
Dob, Ulica 7. avgusta 9, 1233 Dob

Predsednica:
Marija Ravnikar, Sv. Trojica 8, 1233 Dob

Telefonska številka:
01 7242-566
01 7212-167

e-pošta: 

TR: 01223-6450791796
Davčna št.: 90354982
Matična št.: 5031516

Uradne ure:
Od 1. marca 2015 so uradne ure vsak četrtek, in sicer:

popoldne od 15.00. - 17.00. ure

Vaša sporočila pričakujemo v času uradnih ur na tel.: 01 7242566, lahko pa jih kadarkoli pošljete na naslov: .