Prisluhnemo občankam in občanom


Prizadevamo si za sožitje generacij


Smo ugledno športno središče


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Seznam ulic ki spadajo v KS

SEZNAM  ULIC V KS SLAVKA ŠLANDRA DOMŽALE

ADAMIČEVA
BERNIKOVA
BISTRIŠKA
BREZNIKOVA
CESTA TALCEV           
ČEŠMINOVA
DETELOVA
GOSTIČEVA
GREGORČIČEVA
JARČEVA (del)              1, 2, 7, 12, 12A, 12B, 13, 13A, 18, 23
JEŠETOVA
KAMNIŠKA                   7, 11, 12, 13, 14, 16, 18
KARANTANSKA            1, 3, 5, 13
KETTEJEVA                   13, 14, 14A, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
LEVSTIKOVA
LJUBLJANSKA CESTA  73, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101,102, 103, 104, 105, 106, 106A, 107,108, 110, 110A,111, 112,113, 114, 114A, 116, 117,118, 119, 119A, 120, 121, 123,124,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 134A, 135, 136, 137, 138, 140, 150, 151
LOBODOVA
MESTNI TRG
MIKLOŠIČEVA
MURNOVA
PLEČNIKOVA
POTOČNIKOVA
RODIŠKA
ROJSKA
SLAMNIKARSKA         
SEJMIŠKA
STARETOVA
ŠOLSKA                         1, 1a, 12, 14, 17, 19, 21
TRIGLAVSKA
TRDINOVA
ULICA MATIJE TOMCA
ULICA NIKOLA TESLA
ULICA IVANA PENGOVA
VEGOVA
VODOPIVČEVA
ZORANINA
ZUPANČIČEVA
ZABORŠT: IHANSKA, KRUMPERŠKA, POT POD HRIBOM, POT ZA BISTRICO, ŠUMBERŠKA