Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Ustvarjamo mesto priložnosti


Skrbimo za čisto okolje


Prisluhnemo občankam in občanom


Smo ugledno športno središče


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Prizadevamo si za sožitje generacij


Živimo urbano v sožitju z naravo


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


O krajevni skupnosti

V svetu krajevne skupnosti Dragomelj - Pšata se zavedamo pomena internetne strani, s katero želimo predstaviti kraj in vzpostaviti še kakovostnejšo in hitrejšo povezavo ter komuniciranje krajanov med seboj in lokalno skupnostjo.

Namen spletne strani KS je sodelovanje krajank in krajanov s pobudami in predlogi naslovljenimi na Svet KS s ciljem za še učinkovitejše in uspešnejše delo, večjo informiranost in obenem obojestransko sodelovanje v katerem bo vsakdo lahko dodal svoj prispevek kraju.

 Z upoštevanjem razpoložljivih možnosti, bomo vaše prispevke z veseljem sprejeli in upoštevali ter s sodelovanjem in medsebojnim dialogom po meri oblikovali življenje v KS Dragomelj – Pšata.

 

Svet krajevne skupnosti Dragomelj – Pšata