Smo ugledno športno središče


Prisluhnemo občankam in občanom


Skrbimo za čisto okolje


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Živimo urbano v sožitju z naravo


Ustvarjamo mesto priložnosti


O krajevni skupnosti

Število krajanov KS: 7237

Področje, ki ga zajema KS:

Krajevna skupnost Slavko Šlander je največja KS v Domžalah in zajema ožji center Domžal z delom Rodice in z zaselki Zaboršt, Prelog in področjem Šumberka.
Meja KS poteka po sledečih ulicah: Ljubljanska cesta, Kamniška cesta, Šolska cesta, Bistrica (bistriški drevored),
Karantanska, Kopališka in naselje Zaboršt ter Prelog do Ihanske ceste ter ceste Prelog – Krumperk (glej karto).


Popis ulic, ki jih zajema KS Slavko Šlander:

Adamičeva, Bernikova, Bistriška, Breznikova, Cesta Talcev, Češminova, Detelova, Gostičeva Gregorčičeva, Jarčeva št. 1,2,7,12,13,18,23; Ješetova, Kamniška št. 7,11,12,13,14,16,18;
Karantanska št. 13,14,14a,15; Levstikova, Ljubljanska brez št.
1 do 72 ter št. 74,76a,80,80a,82,84,84a,86,88,90,92,96; Lobodova, Mestni trg, Miklošičeva, Murnova, Plečnikova, Potočnikova, Rodiška, Rojska, Slamnikarska, Sejmiška, Staretova, Šolska, Triglavska, Trdinova, Ulica Matije Tomca, Ulica Nikola Tesla, Ulica Ivana Pengova, Vegova, Vodopivčeva, Zoranina, Zupančičeva, Rodica: Šolska št. 1,12,14; Zaboršt.