Ustvarjamo mesto priložnosti


Gojimo okolje spoštovanja in zaupanja


Gradimo prostor zadovoljnih ljudi


Živimo urbano v sožitju z naravo


Prisluhnemo občankam in občanom


Omogočamo vrhunska kulturna doživetja


Ohranjamo zelene oaze za sprostitev in oddih


Skrbimo za čisto okolje


Prizadevamo si za sožitje generacij


Odpiramo vrata ustvarjalnosti in inovativnosti


Smo ugledno športno središče


O krajevni skupnosti

Krajevna skupnost Slavka Šlandra Domžale 

Krajevna skupnost Slavka Šlandra je največja KS v Domžalah, pa tudi v občini Domžale, šteje namreč 7237 prebivalcev. Nastala je v letu 1979, ko so se prebivalci odločili za razdelitev Domžal v tri krajevne skupnosti. Vse tako oblikovane nove KS še sedaj zelo uspešno sodelujejo ter prispevajo k usklajenemu razvoju Domžal. 

Zanjo je najbolj značilno, da se v zadnjih letih število prebivalcev povečuje, tudi pomlajuje - predvsem zaradi nove stanovanjske gradnje.

Krajevna skupnost zajema ožji center Domžal z delom Rodice in Preloga ter zaselkom Zaboršt. Obsega tudi območje Šumberka, zelenih pljuč celotnih Domžal.  

Meji na obe preostali domžalski krajevni skupnosti, KS Rodica, KS Tomo Brejc Vir in Ihan. V KS Slavko Šlander so Srednja šola Domžale z gimnazijo, Osnovna šola Domžale, več vrtcev, knjižnica,  zdravstveni dom, dva domova starejših občanov, avtobusni postaji, policijska postaja, bencinska servisa. Z dvema večjima trgovskima centroma in več manjšimi centri ter trgovskimi lokali je tudi trgovsko središče mesta Domžale. Na tem območju so tudi številni manjši in večji gostinski lokali, med njimi najbolj znani Gostilna Keber (ima tudi prenočišča) in Gostišče Juvan ter Hotel Krona, ki letos praznuje dvajsetletnico.   

Omeniti velja še lokacijo nekdanjega podjetja Universale, ki mu prihodnji namen še ni določen ter manjši park na tem območju.

V zadnjih letih vse večjo veljavo dobiva tudi osrednji tržni prostor z bogato ponudbo sveže zelenjave in sadja ter številnimi pridelki lokalnih proizvajalcev, pa tudi s številnimi raznovrstnimi prireditvami, ki jih najdemo tudi v Športni dvorani Domžale ter v njenem okviru Galeriji Domžale.  

V KS Slavka Šlandra je lociran tudi Češminov park, ki vse bolj postaja prostor za prireditve in druženja, v bližini je veliko otroško igrišče, v KS pa spada tudi del športno rekreativnih površin - Nogometni in atletski stadion Domžale, predvsem pa del Kamniške Bistrice s plezalno steno, manjšimi igrišči, tudi otroškimi, predvsem pa urejenimi peš in kolesarskimi stezami, ki KS povezujejo s sosednjimi KS Vir in  KS Dob. Za rekreacijo je pomemben tudi Šumberk s svojo trim stezo, urejenimi rekreativnimi potmi ter učno potjo, pod njim pa je tudi kinološki center. 

Krajevna skupnost Slavka Šlandra Domžale obsega naslednja območja naselij in ulic: Seznam